Uitspraken van de OKJ

De Onafhankelijke Klachtencommissie Jeugdwet is 1 januari 2022 van start gegaan.
Er zijn afgelopen jaar geen klachten voorgelegd aan de commissie en daarom zijn er nu
geen geanonimiseerde uitspraken van behandelde klachten om te publiceren.