Uw klacht indienen

Als u besluit een klacht in te dienen bij de Onafhankelijke Klachtencommissie Jeugdwet tegen een bij de SCAG geregistreerde jeugdhulpaanbieder, dan vragen wij u dit formulier in te vullen en vervolgens digitaal te versturen:

Klachtenformulier

1.Uw gegevens

2.Wie is de behandelaar (de jeugdhulpaanbieder) over wie u een klacht indient?

3.In welke relatie staat u tot de jeugdhulpaanbieder over wie u een klacht heeft?

4.Leeftijd kind

Wanneer u optreedt als wettelijk vertegenwoordiger van een kind, wat is de geboortedatum van het kind? Als dit niet van toepassing is, slaat u deze vraag over.

5.Wanneer vond de behandeling plaats waarover u een klacht heeft?

6.Heeft u over uw klacht gesproken, of anderszins contact hierover gehad met uw behandelaar/jeugdhulpaanbieder?

7.Heeft u contact gehad met een klachtenfunctionaris om uw klacht te bespreken?

8.Wie heeft de behandeling betaald?

U dient een klacht in bij een klachtencommissie die werkt binnen de Jeugdwet. Hiervan is sprake als de hulp werd geboden of betaald door of via de gemeente. Werd de behandeling door de gemeente of via de gemeente betaald?

9.Omschrijving klacht

Wilt u hier uw klacht zo feitelijk mogelijk omschrijven zodat de commissie zich een goed beeld kan vormen van uw onvrede over de behandeling?

10.Is uw klacht op dit moment elders in behandeling?

11.Bijlagen

Wanneer u documenten heeft die voor uw klacht van belang zijn om bij te sluiten, bijvoorbeeld het afsluitbericht als u reeds met een klachtenfunctionaris over uw klacht met de behandelaar heeft gesproken.

PDF, Word, Excel, EML, TXT, JPG of PNG. Maximaal 5 bestanden, totaal 10 MB.

Bestand

12.Privacyverklaring

Voor de wijze waarop de OKJ omgaat met uw gegevens en met uw rechten met betrekking tot deze gegevens, verwijzen wij u naar de privacyverklaring.

Klik nu op de Verstuur-knop om uw klacht (eventueel met bijlagen) in te dienen. Na ontvangst van uw klacht zal de ambtelijk secretaris van de OKJ binnen 5 werkdagen via de mail contact met u opnemen. U ontvangt tevens een kopie van de ingevoerde klacht op het opgegeven e-mailadres.