Register

Wanneer u eraan twijfelt of uw jeugdhulpaanbieder bij de SCAG is geregistreerd, kunt u dit nagaan in het SCAG register.
Vul de naam van de jeugdhulpaanbieder in. Als dit geen resultaat geeft, vul dan de praktijknaam in.
Wanneer ook dit uw jeugdhulpaanbieder niet in beeld brengt, is deze niet geregistreerd bij de SCAG.
Neem dan contact op met de beroepsvereniging van de jeugdhulpaanbieder om te vernemen waar u uw klacht kunt neerleggen.